Logotyp för Lidköpings Filmstudio
Biosalongen Folkan 1 i Lidköpings Folkets Hus

Styrelse

Vi vill gärna att du kontaktar oss om du har några frågor kring Filmstudions verksamhet. Vi tar även emot förslag på filmer som vi kan visa kommande terminer.

Ordförande
AnnCatrin Ekelund
Kassör
Anna Lokrantz
Sekreterare
Ann-Sofie Hjernstedt
Ledamöter
Maria Albinsson
Peter Ericson (filmansvarig)
Jan Hägg
Patrick Wallgren
Suppleanter
Ros-Marie Björkman Hägg
Anki Forsberg-Valdemarsson