Logotyp för Lidköpings Filmstudio

Styrelse

Vi vill gärna att du kontaktar oss om du har några frågor kring Filmstudions verksamhet. Vi tar även emot förslag på filmer som vi skulle kunna visa under kommande terminer.

Skicka e-post till styrelsen eller prata med någon av oss i samband med våra filmvisningar.

Ordförande
Peter Ericson
Kassör
Britt Joninger
Sekreterare
Ann-Sofie Hjernstedt
Ledamöter
AnnCatrin Ekelund
Anki Forsberg-Valdemarsson
Jan Valdemarsson
Patrick Wallgren
Suppleanter
Louise Carlsson
Rose-Marie Öst

Styrelsen valdes på årsmötet 2023-03-04.