Logotyp för Lidköpings Filmstudio
Med anledning av coronaviruset har styrelsen fattat det tråkiga men i dessa tider enda rimliga beslutet att ställa in resten av vårterminens filmvisningar. I nuläget är planen att de inställda filmerna ska visas till hösten i stället. Vi uppmanar alla medlemmar att spara era medlemskort tills vidare. Tack för er förståelse!

Styrelse

Vi vill gärna att du kontaktar oss om du har några frågor kring Filmstudions verksamhet. Vi tar även emot förslag på filmer som vi kan visa kommande terminer.

Ordförande
Peter Ericson (filmansvarig)
Kassör
Maria Albinsson
Sekreterare
Ann-Sofie Hjernstedt
Ledamöter
Ros-Marie Björkman Hägg
Anki Forsberg-Valdemarsson
Jan Hägg
Patrick Wallgren
Suppleanter
AnnCatrin Ekelund
Britt Joninger